Ansøgning

3D-scanning og -print til konservering og bevaring

ved Christian Behrens-Thomsen Dec 30, 2022

3D Scanning and Printing for Conservation and Preservation - 3DVerkstan Danmark

3D-scanning og -print er længe blevet hyldet som banebrydende teknologier med potentiale til at revolutionere forskellige brancher. Men ud over deres praktiske anvendelser bliver disse teknologier også brugt til bevaring af kulturarv og naturhistorie. I denne artikel undersøger vi, hvordan 3D-scanning og -print bliver brugt til at bevare og beskytte vigtige artefakter og genstande, og vi dykker ned i de etiske overvejelser, der er forbundet med at bruge disse teknologier til at kopiere eller restaurere kulturgenstande.

3D-scanning til konservering

3D-scanning er et kraftfuldt værktøj til konservering og bevaring, som gør det muligt at skabe digitale modeller af genstande og artefakter uden behov for fysisk håndtering. Disse digitale modeller kan bruges til at skabe fysiske kopier af genstandene eller til at skabe 3D-printede modeller til udstilling eller undersøgelse. 3D-scanning kan også bruges til at dokumentere et objekts tilstand og til at spore ændringer over tid.

Et eksempel på et konserveringsprojekt, der bruger 3D-scanning, er British Museums Scanning for Egypt-projekt, som brugte 3D-scanning til at skabe digitale modeller af egyptiske artefakter. Modellerne blev brugt til at skabe fysiske kopier af artefakterne, som derefter blev vist i en udstilling på museet.

3D-print til konservering og restaurering

3D-print bliver også brugt til konservering og restaurering af kulturgenstande, så man kan lave specialfremstillede dele og komponenter til at reparere eller restaurere beskadigede genstande. 3D-print kan også bruges til at skabe kopier af genstande eller artefakter, så originalen kan bevares, mens genstanden stadig er tilgængelig for offentligheden.

Et eksempel på et bevaringsprojekt, hvor man har brugt 3D-print, er restaureringen af Fontana Maggiore, en fontæne fra det 13. århundrede i den italienske by Perugia. Forskere brugte 3D-scanning og -print til at skabe specialfremstillede dele til at reparere og restaurere fontænen, som var blevet beskadiget med tiden.

Etiske overvejelser

Brugen af 3D-scanning og -print til konservering og restaurering af kulturgenstande rejser en række etiske overvejelser. Nogle mener, at 3D-scanning og -print kan være et værdifuldt redskab til at bevare og beskytte kulturarven, fordi det giver mulighed for at skabe digitale modeller, der kan bruges til at skabe fysiske kopier eller til at restaurere beskadigede genstande. Andre hævder, at 3D-scanning og -printning kan være en form for kulturel tilegnelse, og at brugen af disse teknologier til at kopiere kulturelle genstande rejser spørgsmål om ejerskab og kontrol.

Konklusion

3D-scanning og -print er effektive værktøjer til bevarelse af kulturarv og naturhistorie. Disse teknologier gør det muligt at skabe digitale modeller af genstande og artefakter, som derefter kan bruges til at skabe fysiske kopier eller til at restaurere beskadigede genstande. Selvom brugen af 3D-scanning og -print i konservering og bevaring rejser en række etiske overvejelser, har disse teknologier potentialet til at revolutionere den måde, vi bevarer og beskytter vigtige artefakter og genstande på.

Tags